Disclaimer & privacy

Privacy
SelectEQ B.V. neemt de privacy van haar klanten heel serieus. We geloven in het principe dat bij onze klanten duidelijkheid moet bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens.
Een goede relatie met onze klanten op basis van vertrouwen, is volgens ons niet alleen een kwestie van goede manieren, maar ook van behoorlijk zaken doen.

Download Privacystatement

Disclaimer
De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden informatie over SelectEQ B.V.  te verstrekken.
De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. SelectEQ kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie.

 

 

 

copyright 2011   l   disclaimer & privacystatement  l  site-info