Werkwijze

Voorafgaande aan de daadwerkelijke inzet van onze collega,s, op de projecten wordt er eerst een persoonlijk gesprek gevoerd. In dit gesprek komen zaken zoals afspraken, samenwerking en nazorg aan de orde. Hierbij worden verschillende wensen met elkaar besproken en daarbij zal SelectEQ zoveel mogelijk in de huid van zijn relaties kruipen.

Wel zeggen we dat de klik  er moet zijn, om uiteindelijk succesvol samen te kunnen werken.

Wij zijn bereid om veel tijd te steken in de relatie en ziet de uitdagingen van collega’s en relaties als hoofd belang boven de uitdaging van SelectEQ zelf . Ook hier wordt weer uitgegaan van een relatie die niet zomaar voorbij is na de opdracht, maar voortgang en nazorg staat voorop.

Indien we zelf geen mogelijkheden zien is het mogelijk om de hulp te vragen van bedrijven die met ons samenwerken, dit om uiteindelijk de juiste oplossing te bieden. Tussen deze bedrijven onderling worden ook mogelijkheden besproken waarin SelectEQ de coördinatie doet.

 

 

 

copyright 2011   l   disclaimer & privacystatement  l  site-info